Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim - edycja II:

 pdfRegulamin [PDF] - wersja aktualna

pdfRegulamin [PDF] - wersja archiwalna

 Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny - wersja aktualna - 2021 [.docx] 

pdfFormularz rekrutacyjny - wersja aktualna - 2021 [PDF]

 Załącznik 2:

docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [.docx]

pdfOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [PDF]

 Załącznik 3: 

pdfLista gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i/lub powiatów, w których odsetek dzieci objętych opieką w żłobku jest najniższy, tj. poniżej 6% w podregionie legnicko-głogowskim [PDF]

Załącznik 4 (wypełnia realizator projektu):

pdfRekrutacyjna karta oceny [PDF]

Załącznik 5 (przygotowuje do podpisania realizator projektu):

pdfWzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w projekcie [PDF]

Załącznik 8:

pdfWzór wniosku do ZUS [PDF]

 

Dokumentacja w wersji 'duża czcionka' - dla osób słabowidzących:

pdfRegulamin [PDF]

docxFormularz rekrutacyjny [.docx]

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [.docx]

pdfOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [PDF]