Regulamin uczestnictwa w projekcie Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i m. Wrocław (edycja III):

pdfRegulamin uczestnictwa - aktualizacja z dn. 03.02.2022

pdfRegulamin - wersja archiwalna [PDF]

 Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny [.docx] 

 pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

 Załącznik 2:

docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [.docx]

pdfOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [PDF]

 Załącznik 3: 

pdfLista gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i/lub powiatów, w których odsetek dzieci objętych opieką w żłobku jest najniższy, tj. poniżej 10% w podregionie wrocławskim i m. Wrocław [PDF]

Załącznik 4 (wypełnia realizator projektu):

pdfRekrutacyjna karta oceny [PDF]

Załącznik 5 (przygotowuje do podpisania realizator projektu):

pdfWzór umowy - deklaracji uczestnictwa w projekcie [PDF]

 

Dokumentacja w wersji 'duża czcionka' - dla osób słabowidzących:

pdfRegulamin uczestnictwa - aktualizacja z dn. 03.02.2022

pdfRegulamin - wersja archiwalna [PDF]

docxFormularz rekrutacyjny [.docx]

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [.docx]

pdfOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy [PDF]