Regulamin uczestnictwa w projekcie Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (RPDS. 08.04.01-02-0054/18) pdfPobierz REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI:

1. docxFormularz rekrutacyjny

2. pdfWzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław” z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych

3. docxWzór Wniosku refundacyjnego o wypłatę

4. Wzór wniosku o zaliczkę.

5. Wzór Umowy – deklaracji uczestnictwa w ścieżce aktywizacyjnej.

6. pdfRekrutacyjna karta oceny Kandydatki / Kandydata

7. Aktywizacyjna karta oceny Uczestniczki / Uczestnika.

8. docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy

9. Wzór rachunku i „KP”.