Regulamin uczestnictwa w projekcie Matka (O)Polka - dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3:

pdfRegulamin [PDF] - obowiązuje od naboru rozpoczynającego się w dn. 28.05.2021 r.

pdfRegulamin [PDF] - obowiązujący do dnia 28.05.2021 r.

Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny [.doc] - obowiązuje od naboru rozpoczynającego się w dn. 28.05.2021 r.

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF] - obowiązuje od naboru rozpoczynającego się w dn. 28.05.2021 r.

docxFormularz rekrutacyjny [.docx] 

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

Załącznik 2:

pdfRekrutacyjna karta oceny [PDF]

Załącznik 3: 

pdfWzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych.