Regulamin uczestnictwa w projekcie Matka (O)Polka - dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3:

pdfRegulamin [PDF]

Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny [.docx] 

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

Załącznik 2:

docxRekrutacyjna karta oceny [.docx]

pdfRekrutacyjna karta oceny [PDF]

Załącznik 3: 

Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych (wkrótce).